DANSENSEMBLE

Het dansensemble van Phoenix treedt, sinds 1971, geregeld op bij verschillende gelegenheden. Dit kan variëren van voorstellingen in het theater tot optredens op straat. Het ensemble legt zich toe op het presenteren van choreografieën uit o.a. Nederland, Hongarije, Roemenië, Israël en Ierland. Deze choreografieën worden aangeleerd door choreografen, liefst uit de desbetreffende landen. Naast het verzorgen van optredens in Nederland neemt het dansensemble ook regelmatig deel aan festivals in het buitenland. Zo werden bezoeken gebracht aan diverse landen binnen Europa en aan China.

De artistieke leiding (en dansleiding) is in handen van Marc Bout. In organisatorische zin wordt het ensemble ondersteund door de dansensemble-commissie, waarvan kostuumcommissie en p.r.commissie van het dansensemble deel uit maken. De technische commissie van Phoenix ondersteunt het ensemble op het gebied van geluid en belichting.

Iedereen is van harte welkom één of meerdere voorstellingen van het dansensemble bij te wonen.

MEER OVER HET DANSENSEMBLE: 
WWW.PHOENIXONTOUR.NL