•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

Vocaal

Lestijd: 09.30 - 11.30 | Docent: Inger Stienstra

Sinds september 1999 zingt Phoenix Vocaal meerstemmige liederen vanuit alle windstreken van de wereld, meestal a capella en soms begeleid door ritme instrumenten.

De diversiteit van culturen vertaalt zich terug in de muziek en zang van het betreffende land. Melancholische melodieën, snelle en onregelmatige ritmes, pittige teksten en scherpe klanken. Alles in vele talen, komt voorbij tijdens de repetitie op dinsdagmorgen.

Het koor verzorgt ook optredens met kostuumshow binnen en buiten de vereniging.

Om meer te begrijpen en inzicht te verkrijgen in verschillende culturen maakte Vocaal diverse reizen naar Bulgarije, Bosnië, Hongarije en Georgië.

Phoenix Vocaal heeft alleen vrouwelijke leden.

Heb je interesse om mee te zingen in dit wereldmuziekkoor?

Inger Stienstra

Sinds januari 2021 geeft Inger Stienstra de leiding over Phoenix Vocaal. Meer informatie volgt nog...