•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

Vocaal

Lestijd: 09.30 - 11.30 | Docent: Marian Gouverneur

Vanaf september 1999 zingt Phoenix Vocaal onder leiding van Marian meerstemmige liederen vanuit alle windstreken van de wereld, meestal a capella en soms begeleid door ritme instrumenten.

De diversiteit van culturen vertaalt zich terug in de muziek en zang van het betreffende land. Melancholische melodieën, snelle en onregelmatige ritmes, pittige teksten en scherpe klanken. Alles in vele talen, komt voorbij tijdens de repetitie op dinsdagmorgen.

Het koor verzorgt ook optredens met kostuumshow binnen en buiten de vereniging.

Om meer te begrijpen en inzicht te verkrijgen in verschillende culturen maakte Vocaal diverse reizen naar Bulgarije, Bosnië, Hongarije en Georgië.

Phoenix Vocaal heeft alleen vrouwelijke leden.

Heb je interesse om mee te zingen in dit wereldmuziekkoor?

Marian Gouverneur

Marian volgde in 1992 haar dirigentenopleiding bij de Gregoriusvereniging. Als kind danste zij al en daardoor ontstond de belangstelling voor wereldmuziek. Inmiddels heeft ze veel ervaring met dirigeren. Ze heeft bij diverse koren gedirigeerd en geeft met regelmaat workshops. Haar inspiratie krijgt ze door het volgen van cursussen in binnen- en buitenland. Marian heeft een grote voorliefde voor liederen uit Oost- Europese landen.