•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

Vertrouwenspersonen

Wij zijn Susan Rutte en Han Spronk

We vinden het belangrijk dat ieder lid zich prettig, welkom en veilig voelt binnen onze vereniging.

We zijn het aanspreekpunt voor de vereniging voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten over grensoverschrijdend gedrag. Daarbij kan je denken aan pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie.

We bieden een luisterend oor, kunnen meedenken en indien nodig advies geven. Ook als je vertrouwelijk ergens over wilt sparren ben je van harte welkom. De vertrouwenspersoon laat de regie van het te volgen traject altijd bij jou. Alle hulpvragen worden anoniem en in strikte vertrouwelijkheid behandeld, tenzij er sprake is van een strafbaar feit.

Ieder incident wordt (geanonimiseerd) gemeld bij het bestuur, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen de vereniging gebeurt.

De vertrouwenspersoon is een vrijwilliger en maakt geen deel uit van het bestuur van Phoenix.

Intern vertrouwenspersoon: Susan Rutte
Extern vertrouwenspersoon: Han Spronk

We zijn te bereiken op: vertrouwenspersoon@phoenix-apeldoorn.nl


Hieronder volgt persoonlijke informatie over ons

Susan Rutte

Ik ben als kind begonnen met dansen bij Phoenix. Ik heb enkele jaren in het dansensemble gedanst en daarna in de Vergevorderden groep. Na enkele jaren aan de andere kant van het land te hebben gewoond woon ik sinds een jaar of 5 weer in Apeldoorn, recent met mijn vriend en ben ik met veel plezier terug bij mijn oude vertrouwde dansgroep. Daarnaast werk ik als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij BAS, onderdeel van GGNET. De gesprekken die ik voer zijn op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect voor de ander. Deze waarden zal ik ook uitdragen als intern vertrouwenspersoon.

Han Spronk

Ik ben getrouwd, heb 2 zoons, 2 schoondochters en 4 kleinkinderen. Als orthopedagoog/gz-psycholoog kwam ik op basisscholen. Centraal in mijn werk stond het zoeken naar oplossingen als er sprake was van een problematische opvoedingssituatie. Veel waarde had en heb ik altijd gehecht aan de veerkracht van leerlingen, ouders en leerkrachten. Mijn toegevoegde waarde is samen te vatten in één zin en één vraag: Het kan anders. Hoe dan? Na mijn werk was ik vrijwilliger bij buurtbemiddeling. Ondanks het conflict, dat er speelde, had en heb ik veel waardering voor de wijze waarop ze in staat waren het conflict aan te pakken. Mijn toegevoegde waarde was te bevorderen dat er weer contact werd gemaakt. De komende periode heb ik gekozen voor het coachen van de buurtbemiddelaars.

Mijn uitgangspunt als extern vertrouwenspersoon is bijdragen aan een veilige sfeer binnen Phoenix.

Mijn grondhouding: Respect voor het gedrag. Als vertrouwenspersoon bevorderen dat de ander een keuze maakt, die recht doet aan de klacht en bijdraagt aan een oplossing.

Om de gegevens van de vertrouwenspersoon te kunnen bekijken moet u lid zijn van Phoenix Apeldoorn en inloggen.

Vertrouwenspersoon
Susan Rutte

E: vertrouwenspersoon@phoenix-apeldoorn.nl

 

Veiligheidsbeleid
Klik op onderstaande button om het veiligheidsbeleid in te zien.