•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

Toekomst Phoenix

Meer dan voorheen is de vraag ‘Hoe bestendig is de vereniging in de toekomst’ onderwerp van gesprek binnen Phoenix.

Niet alleen  een volwaardig bestuur is daarbij een steeds weer terugkerend vraagstuk, ook de organisatorische structuur, de leeftijdsopbouw en de plaats van de vereniging binnen het cultuurlandschap van Apeldoorn zijn daarbij een punt van aandacht. Het bestuur wil duidelijkheid over de toekomst en de mogelijkheden die er zijn om deze te bestendigen. Dan wel een antwoord op de vraag of dat die toekomst er niet inzit.

Daarom heeft zij de Algemene Ledenvergadering op 6 februari 2023 de vraag voorgelegd om dit te onderzoeken. Er een projectgroep samengesteld en is Stimenz (Apeldoorn Pakt Aan) gevraagd haar kennis en ervaring beschikbaar te stellen en dit proces te ondersteunen.

Op deze pagina meer informatie over de opdracht en het werk van de projectgroep.
Heb je vragen, tips of suggesties? Mail naar toekomst@phoenix-apeldoorn.nl

 

Samenstelling Projectgroep

  • Jan Willem Gouverneur
  • Carin van Heumen
  • Els van den Heuvel
  • Guus van Kan
  • Bart van Uitert

Met ondersteuning van Stimenz: Tjeerd Lemstra en Arjan de Groot

Wat hebben wij al gedaan in het verleden

De afgelopen jaren zijn er meerdere bijeenkomsten geweest waar leden hebben meegedacht over de toekomt van Phoenix. Ook deze gegevens worden meegenomen in het komende jaar. Deze informatie binnenkort ook op de website beschikbaar.