•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

  • Bestuur Phoenix

    Bestuur Phoenix

Bestuur Phoenix Apeldoorn

Functie met aandachtgebieden

Vacature Secretaris

Secretaris

Voor deze functie zoeken wij nog een geschikte kandidaat.

Lizzy Preisser

Marian Gouverneur

Vertegenwoordiging docenten

> Docentencommissie

E: info@phoenix-apeldoorn.nl

Peggy Baan

Voorzitter

> PR

Marike Kluin

Algemeen bestuurslid

Wilma Goossens

Notulist