•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

  • A.V.O.

    Apeldoorns Volksdans Overleg

    A.V.O.

Apeldoorns Volksdansoverleg (A.V.O.)

Het A.V.O. is het samenwerkingsverband tussen de Apeldoornse verenigingen Phoenix en AVIVA.

 

Ontstaan

Apeldoorn is een dansstad van betekenis. De verschillende verenigingen hadden behoefte aan samenwerking. In 1987 is daarom het Apeldoorns Volksdansoverleg (A.V.O.) opgericht. Inmiddels een begrip in de volksdanswereld.

Activiteiten

Bestuur en docenten van de betrokken verenigingen overleggen meerdere malen per jaar over gezamenlijke activiteiten, publiciteit, bestuurszaken en afstemming in contacten naar de gemeente en andere organisaties.

Het A.V.O. organiseert jaarlijks o.a. het A.V.O.-seniorenbal, het A.V.O.-bal met live muziek, de A.V.O.-dansprogramma-uitwisseling en een A.V.O.-workshop in een bijzondere dansstijl. Daarnaast organiseert het A.V.O. eens in de vijf jaar een jubileumdag met o.a. workshops, een internationale maaltijd en een bal. Leden van Phoenix betalen bij deelname aan extra activiteiten van AVIVA de ledenprijs en vice versa.