•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

  • A.V.O.

    Apeldoorns Volksdans Overleg

    A.V.O.

Apeldoorns Volksdansoverleg (A.V.O.)

 

Ontstaan

Apeldoorn is een dansstad van betekenis met lange tijd drie en nu twee grote verenigingen voor internationale dans, zang en muziek en daarnaast nog vele "losse" groepen. Als logische consequentie van de groeiende behoefte aan onderlinge samenwerking richtten AVIVA, Marnix en Phoenix het Apeldoorns Volksdansoverleg (A.V.O.) op.

Marnix is per 9 mei 2015 opgehouden te bestaan. AVIVA en Phoenix zetten de samenwerking voort, vanaf begin 2019 aangevuld met Dansjefit Senioren Apeldoorn.

Het A.V.O. ontvangt subsidie van de gemeente Apeldoorn.

Ondanks dat de verenigingen tegenwoordig spreken van "werelddans" of "internationale dans" i.p.v. "volksdans" is besloten de naam te handhaven, omdat het A.V.O. een begrip geworden is.

 

Activiteiten

Bestuur en docenten van de betrokken verenigingen overleggen meerdere malen per jaar over gezamenlijke activiteiten, publiciteit, bestuurszaken en afstemming in contacten naar de gemeente en andere organisaties.

  • A.V.O.-seniorenbal
  • A.V.O.-lentebal
  • A.V.O.-dansprogramma-uitwisseling voor docenten
  • A.V.O.-workshop in een bijzondere dansstijl
  • Een keer in de vijf jaar een jubileumdag met o.a. workshops, een internationale maaltijd en een bal.