•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

Opgave Kinderen

Ik geef mij op voor de volgende activiteit(en)

Cursusvoorwaarden:

  • Na opgave voor een van onze activiteiten ontvangt u van de cursuscommissie (per e-mail) een bevestiging
  • De cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers
  • Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus beslist de cursuscommissie in overleg met het bestuur van Phoenix Apeldoorn of de cursus door kan gaan
  • Zonder tegenbericht gaat de cursus door
  • Opgave verplicht tot betaling
  • Annuleren kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. Indien na deze termijn wordt geannuleerd bent u verplicht het cursusgeld te voldoen.