•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

Open les kindergroepen

woensdag 14 september, 14:30 - 17:30 uur

Open les voor geïnteresseerden. Kom gezellig meedansen of kijken!

Tijden:
Onderbouw 14:30 - 15:15 uur
Middenbouw 15:15 - 16:15 uur
Bovenbouw 16:30 - 17:30