•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

Phoenix onder de Kerstboom

zondag 15 december, 14:00 - 17:00 uur

 

Entree
Volwassenen: € 5,-
Kinderen t/m 12 jaar: € 2,-


De opbrengst van deze middag gaat naar het goede doel welke dit jaar Need & Care Foundation is. Dit goede doel zet zich in voor straatkinderen in India. De projecten die op dit moment lopen zijn:

  • Doorlopende ondersteuning van straat/slum kinderen in de stad Lucknow. Zusters van Holy Cross hebben daar een onderkomen voor een groep meisjes. Het zijn wezen, slums/ straatmeisjes. Ze hebben nu veiligheid, onderdak, verzorging, voeding en gaan naar school. Leeftijd 5-15 jaar. Daarna volgen ze een interne beroepsopleiding elders. Momenteel volgen enkelen een opleiding voor verpleegster of onderwijzeres, zodat ze in de toekomst voor zichzelf kunnen zorgen.
  • Ook werken de zusters daar in de slums voor de jeugd. Zonder onderscheid geven ze les aan de jongens, meisjes, die niet naar school kunnen, vaak moeten bedelen en is er hulp voor medische zorg. Kunnen lezen en schrijven geeft kans op werk en inkomsten. De moeders volgen bewustzijn programma’s over o.a. hygiëne, geboortebeperking. Al deze zorg is alleen mogelijk door giften.
  • Ondersteuning van een opvanghuis van straatjongens in Kerala (een deelstaat in Zuid-India), waar wordt gezorgd voor onderdak, voeding en scholing. Door een vrijwilliger wordt ook toezicht gehouden op huiswerk. De schoolresultaten zijn naar tevredenheid. De groep in leeftijd van 5 tot 16 jarigen leeft van giften. De leiding heeft fr. Joy, Norbertijn, samen met een leidster en leider.
  • Ondersteuning aan de stichting de studenten van de Norbertijnen in Kerala. De studenten zijn intern en afkomstig van arme vissers en boeren, die zelf enkel een zeer kleine bijdrage kunnen leveren. Na afloop van de driejarige middelbare schoolopleiding ontvangen ze een staatsdiploma. Ze gaan aan het werk of studeren verder. Onderkomen, leerkrachten en studiemateriaal zijn jaarlijks terugkerende kosten.
  • Een alleenstaande zieke moeder met 3 kinderen heeft blijvende financiële steun nodig. Moeder heeft al vele jaren TBC en heeft de nodige medische zorg nodig. Van de 3 kinderen volgen een jongen en een meisje een beroepsopleiding en het jongste meisje volgt nog basisonderwijs. Doordat er geen inkomsten zijn in dit gezin zijn ze voor levensonderhoud en studiekosten van de kinderen afhankelijk van giften.

De stichting heeft (nog) geen website.
De stichting is ANBI* erkend.

* Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.