•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

 • Toelichting coronamaatregelen Phoenix

  Toelichting coronamaatregelen Phoenix

Toelichting coronamaatregelen Phoenix

 

Aan de leden en cursisten van Phoenix,

 

Naar aanleiding van de nieuwe regeringsmaatregelen die gelden vanaf 28 november hebben we als bestuur een moeilijke beslissing moeten nemen. We hebben besloten om de lessen van alle volwassengroepen vanaf deze datum te stoppen, vooralsnog tot januari 2022.

We zijn ons ervan bewust dat de verplichting alleen geldt voor lessen na 17.00 uur, maar in het kader van de veiligheid voor ons allen hebben we hiervoor gekozen.

In verband met het optreden van het dansensemble op 20 februari wordt gezocht naar een oplossing voor deze lessen op andere momenten.

We begrijpen dat deze maatregelen niet leuk zijn maar hopen op jullie begrip. We kijken met een positieve blik naar de toekomst.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Phoenix Apeldoorn
Antoon Bos, voorzitter
Anneke de Cloet, secretaris
Lizzy Preisser, penningmeester
Margreet Huizer
Marike Kluin

Toelichting coronamaatregelen Phoenix

Het bestuur van Phoenix-Apeldoorn heeft zich gebogen over de vanaf 6 november afgekondigde maatregelen en geprobeerd deze te vertalen naar de situatie rondom onze activiteiten. Bij die afweging is onder andere de toelichting op de website van “dansondernemers” als input gebruikt.

In een eerdere mail zijn de volwassen leden al geïnformeerd over de eerste te nemen stappen. Het lijkt ons als bestuur verstandig om alle leden (jeugd en volwassenen) en de cursisten mee te nemen in de genomen besluiten rondom de Corona-pandemie.

Voorop staat dat het bestuur grote waarde hecht aan een beleid waarbij de gezondheid en veiligheid van onze leden boven alles gaat. Daarbij realiseert het bestuur zich dat ieder van ons het volste recht heeft zijn of haar persoonlijke afwegingen te maken en daarnaar te handelen.
Onverlet blijft wel dat wij iedereen binnen de vereniging aanspreken op de verantwoordelijkheid die hij/zij heeft jegens anderen en anderen niet onnodig in gevaar brengt.

 • De regels - zoals die door de Overheid zijn opgesteld - geven aan dat mensen die functioneel aanwezig moeten zijn bij een van de activiteiten (zoals docenten) geen Corona Toegang Bewijs (CTB) hoeven te overleggen.
 • De lessen georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Phoenix-Apeldoorn kunnen doorgang vinden op voorwaarde dat:
  • Iedereen boven de 18 jaar, bij binnenkomst in de Veste gecontroleerd wordt op een geldig CTB. Dit kan zijn de QR-code in de Corona Check App of een ander door de Overheid verstrekte verklaring waaruit blijkt dat men gevaccineerd is, dan wel een “test voor toegang tot…” heeft gedaan met negatief Corona resultaat.
  • Onder iedereen wordt verstaan: Leden, ouders die brengen en halen en binnen moeten zijn en passanten die tijdens de les het gebouw betreden.
 • Het bestuur doet een dringend beroep op allen om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich bij symptomen/klachten te laten testen en bij een positief corona-testresultaat thuis te blijven .
 • Het bestuur vraagt jullie allen om zorgzaam te zijn en wijst nogmaals op de regels omtrent mondkapjes en 1 ½ meter.
 • Voor De Veste betekent dit, dat er in de algemene ruimten (gangen en sanitair) een mondkapje gedragen dient te worden en alleen mensen met een geldige CTB toegang krijgen tot het café
 • De bestaande, al eerder gemaakte afspraken blijven onverkort van kracht (afstand houden bij zingen/dansen, ventileren van de ruimte, handen desinfecteren etc. etc.)

Wij hebben de docenten gevraagd om binnen de groep, waar leden aanwezig zijn ouder dan 18 jaar, 2 personen (liefst met 2 vervangers) te vragen de toegangscontrole uit te voeren. Wij hopen dat de leden hieraan hun medewerking willen verlenen.

Zodra er door de Overheid nieuwe maatregelen worden afgekondigd zullen wij die vertalen naar de situatie binnen Phoenix-Apeldoorn en de, op basis hiervan, te nemen besluiten met jullie delen.