•  Vereniging voor internationale dans, zang en muziek

  • Corona Maatregelen

    Corona Maatregelen

Beste leden van Phoenix,

 

Velen van jullie zullen op dinsdagavond (13-10-2020) hebben gekeken naar premier Rutte, die strengere maatregelen aankondigde. Die zijn nodig om het weer stevig oplaaiende virus de kop in te drukken.

Het bestuur van Phoenix heeft daarna snel overlegd wat ons nu te doen staat.

Strikt genomen hoeft Phoenix niet te stoppen met dansen en zingen, als we ons aan alle maatregelen en voorschriften houden.

Toch kiezen we ervoor om weer een tijdje te stoppen met de dans- en zangactiviteiten voor de volwassen leden. De kindergroepen en het dansensemble kunnen wel doorgaan.

Veel van onze volwassen leden behoren tot de kwetsbare groep waar we terdege rekening mee willen houden. Vandaar dat we hiervoor kiezen, hoeveel pijn in het hart dit ons ook doet. En al gaat het ook ten koste van een deel van onze financiële reserves.

Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen. We zullen, als het naar ons gevoel weer veilig(er) kan, zeker weer willen beginnen.

Want dansen en zingen geeft ons als leden van Phoenix veel plezier. We weten allemaal hoe gezond dansen en zingen voor ons is. En we weten ook hoe fijn het is om tot een gezellige groep mensen te behoren met leuke onderlinge contacten.

Helaas, we moeten het dus weer even uitzingen zonder deze activiteiten. Wel gaan we proberen of we in elke groep ‘Zoom’ kunnen inzetten. Op die manier kunnen we toch nog wat blijven dansen of zingen en contact houden, al is het dan op afstand. Informatie daarover krijgt elke groep van de docent.

We houden jullie op de hoogte en wensen jullie veel sterkte en gezondheid toe.

 

Namens het bestuur van Phoenix,
Met vriendelijke groet,

 

Anneke de Cloet
Secretaris van Phoenix Apeldoorn