PHOENIX VOCAAL

Phoenix Vocaal is de zanggroep binnen Phoenix. De groep zingt meerstemmige liederen uit allerlei landen, waardoor inzicht verkregen wordt in de taal en de achtergrond van het betreffende land. Tevens wordt aandacht besteed aan houding, stemgebruik en ademtechniek. Maar plezier in zingen staat voorop. Daarnaast verzorgt de groep optredens binnen en buiten de vereniging.

Marian Gouverneur (dirigent)
E: zang@phoenix-apeldoorn.nl