EXTRA KINDERGROEP

De extra kindergroep is een groep, waarin kinderen van de oudste groepen dansen, die wat meer in hun mars hebben. Zij dansen een keer extra in de week en krijgen een breder dansaanbod.
Regelmatig wordt er ook opgetreden binnen en buiten de vereniging.