BESTUUR PHOENIX APELDOORN

FUNCTIE MET AANDACHTGEBIEDEN

Deze functie is met ingang van het nieuwe seizoen vacant.

Klik hier om de vacature te bekijken

VOORZITTER VACANT

Voorzitter

> Public Relations commissie (PR) inclusief Website

E: voorzitter@phoenix-apeldoorn.nl

ANNEKE DE CLOET

Secretaris

> Kwibuscommissie

E: info@phoenix-apeldoorn.nl

LIZZY PREISSER

Penningmeester

> Ledenadministratie
> Cursuscommissie

E: penningmeester@phoenix-apeldoorn.nl

MARGTEET HUIZER

Vertegenwoordiging docenten

> Kinderactiviteiten commissie (KAK)
> Dansensemble commissie
> Docenten commissie
> Cursuscommissie

RIEN BOUT

Algemeen bestuurslid

> Technische commissie
> Barcommissie