Workshop Zigeunerdans

O.l.v. Maurits van Geel
Tijd: 13.00 TOT 17.00 UUR
Prijs: € 25,00; AVO Leden: € 20,00

ALONG THE ROMA TRAIL – MAURITS VAN GEEL

Maurits van Geel is vanaf 1970 als dansdocent en choreograaf actief.
Van 1989 tot januari 2011 werkte hij bij het Internationaal Danstheater, eerst als artistiek assistent en vanaf 1997 als artistiek directeur.
Gedurende deze periode maakte hij 47 dansproducties waaronder De Reizigers (1994) en Reizigers uit Radjasthan (2003). Aan deze twee producties over de Roma/Zigeuner cultuur, beiden met 5 sterren beoordeeld, ging een lange periode van research vooraf. Hij reisde daarvoor naar Rusland, Engeland, India, Pakistan, Roemenië, Slowakije, Turkije en Frankrijk. Ook in andere landen, tijdens onderzoek voor andere producties, stuitte hij op Roma dans.

Een bijzonder aspect aan de dansen van de Roma is het improviseren en variëren vanuit een bestaande vorm. Juist dit belangrijke aspect heeft Maurits in zijn dansprogramma Along the Roma trail een plek weten te geven. Het programma bevat dansen uit India, Rusland, Hongarije, Roemenië en Slowakije.

Hoewel de Roma oorspronkelijk uit India komen, geeft hun andere naam Reizigers, al aan dat hun cultuur over grote delen van de wereld is verspreid. Zij drukten ook vaak hun (muzikale) stempel op lokale culturen in landen waar zij zich vestigden.
Een belangrijk aspect is het karakter van Roma muziek, variërend van lyrisch tot energiek, dat een groot publiek aanspreekt. Ook de dansen reflecteren deze diversiteit in temperament.
Informatie over achtergronden van de Roma en hun oorsprong zal door Maurits gegeven worden.